Vi är Pod

Vi investerar i människor som är drivna och har förmågan att skapa extraordinära resultat

Läs mer
Transmode

Nyheter

Kungörelse

Till aktieägarna i Transmode AB (publ) Infinera Corporation (”Majoritetsaktieägaren”) äger sammanlagt mer än nio tiondelar av aktierna i Transmode AB…

Läs mer
Transmode

Nyheter

Transmodes ansökan om avnotering godkänd

Transmode AB (publ) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Transmodes…

Läs mer
Transmode

Nyheter

Infinera påkallar tvångsinlösen och Transmode ansöker om avnotering

Infinera Corporation, (”Infinera”) offentliggjorde den 12 augusti 2015 att de fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode AB (publ),…

Läs mer
op5

Nyheter

Unified Monitoring: sysob and op5 make your IT infrastructure transparent

IT distributor sysob is pleased to announce a new cooperation with op5, a leading expert in the field of unified…

Läs mer
Transmode

Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I TRANSMODE AB

Aktieägarna i Transmode AB, org. nr. 556588-9101, (”Transmode”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2015 klockan 16.00…

Läs mer

background image