op5 och PacketFront Solutions ingår nytt partnerskap

op5 AB, som utvecklar mjukvarulösningar för kontroll av IT-tjänster, ingår partnerskap med PacketFront Solutions AB som är systemintegratör för stadsnät och operatörer på den svenska marknaden.

”Den ökade användningen av IP-tjänster och allt mer avancerade tillämpningar i bredbandsnät ställer högre krav på leveransprecision och kvalitet. “Vi ser att kraven från samhället liksom den tekniska utvecklingen skapar utmaningar för stadsnäten när det kommer till att övervaka och kvalitetssäkra tjänsteleveranserna.” säger Johan Bergman, VD PacketFront Solutions AB.

PacketFront Solutions och op5 har inlett ett samarbete som innebär att övervakningsprogramvaran op5 Monitor ingår i PacketFronts koncept CityNet365.

Konceptet CityNet365 omfattar olika tjänster som är valbara som moduler eller som en komplett outsourcing av alla operativa tjänster i stadsnätet. I alla delarna ingår op5 Monitor som en modul för att leverera enhetlig övervakning. CityNet365 är framtaget för bredbandsoperatörer och deras operativa verksamhet. Tjänsten är en 24/7/365 tjänst vilket innebär utlovad tillgänglighet dygnet runt, därför är det av största vikt att det finns en proaktiv övervakning så att man minimerar risken att kunderna i stadsnätet blir drabbade av brister i tjänsteleveranserna.

”Vi är glada att tillsammans med PacketFront Solutions kunna erbjuda marknaden en attraktiv lösning för att säkerställa precision och kvalitet i tjänsteleveransen. Vår unika och plattformsoberoende lösning möjliggör en enhetlig och överskådlig övervakning av såväl komponenter, nätverk, applikationer och tjänsteleveranser”, säger Jan Josephson, VD, op5 AB. ”Vi ser flera goda synergieffekter av vårt samarbete -dels blir op5 Monitor en viktig komponent i CityNet365 men ingår även som en del i PacketFront Solutions drift- och underhållstjänster med funktioner som Network Operations Center, Managed BECS samt hantering av nätverksutrustning från tredjepart.”
”PacketFront Solutions erbjuder bredbandsoperatörer ett helhetskoncept för managerade tjänster och vi ser fram emot att nå ut med vårt koncept CityNet365 till majoriteten av Stadsnäten i Sverige. Vår fokus i företaget ligger i att utvekla och utvidga vår kompetens som systemintegratör ”säger Johan Bergman, VD PacketFront Solutions AB ”.

Om op5 AB
op5 är ett marknadsledande företag inom Enterprise Network Management. Företaget utvecklar mjukvara som ger kontroll och övervakning av hela IT miljön, från hårdvara och mjukvara till tjänsteleveranser, oavsett om de är virtuella eller molnbaserade. op5 utvecklar, paketerar, marknadsför och supporterar en komplett lösning för övervakning; op5 Monitor. op5 Monitor är extremt skalbart och passar därför både den mindre men affärskritiska IT-verksamheten och den största med tiotusentals aktivt distribuerade tjänster.

op5 har kunder över hela världen som t ex. Volvo, SAAB Industries, Bonnier, Viking Line, Clas Ohlsson, Flytoget, AGA Linde Group, Time Warner Cable, Electrolux, DVB Bank, CrossKey Banking, Kanal 5, SVT, SMHI, Tullverket med flera statliga verk, landsting, kommuner och kommunala bolag.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm samt kontor i Göteborg och München i Tyskland samt partners runtom i världen. För mer information, se www.op5.com. Följ op5 på Twitter: @op5ab

Om PacketFront Solutions AB
PacketFront Solutions utvecklar lösningar och tjänster för bredbandsnät där hushåll och företag ansluts via fiber eller koppar. För effektiv hantering av anslutna hushåll och företag, används provisioneringssystemet BECS så att stora mängder av tjänster och användare kan sammankopplas automatiskt. BECS kan även kopplas mot existerande affärssystem och kunddata för att uppnå en full integration mot befintliga affärsprocesser och system. Dessutom har vi utökat vår produktportfölj inom Managed Services. Alla tjänster ligger under paraplyet Citynet365 och inkluderar bland annat drift och övervakning med egen Network Operations Center (NOC). PacketFront Solutions är en del av PacketFront Holding AB. Mer information finns under www.packetfront.se

Kontakta op5
Jan Josephson, VD och en av grundarna av op5
Telefon: 08-58 83 01 10
Mobil: 0707-25 09 00
E-post: jan.josephson @op5.com

Kontakt PacketFront

Tuuli Waern, Marketing Manager

Mobil: 0707880490

E-post: tuuli.waern@packetfront.com


background image