Inbjudan till presentation av Transmodes bokslutskommuniké 2014

Transmode AB publicerar sin bokslutskommuniké 2014 torsdagen den 5 februari 2015 klockan 08:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens (på engelska) för media, investerare och analytiker den 5 februari klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar bokslutskommunikén.För att delta i telefonkonferensen, ring +44 203 4281406, alternativt det svenska numret

+46 8 56642690, några minuter före utsatt starttid. Konferensen och presentation kan även följas live på Transmodes hemsida:http://www.transmode.com/sv/investerare/rapporter/delarsrapporter.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2015 klockan 08:00.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Gunell
Corporate Communications Officer
Transmode Systems AB
Telefon: +46 (0)8 410 881 66
Email: jenny.gunell@transmode.com

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000 system hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Pressmeddelande PDF


background image