APFUTURA ansluter till Transmodes EnlightenTM ekosystem

Transmode meddelar idag att APFUTURA ansluter till Transmodes Enlighten ekosystem och företagets hanteringssystem APEX, för yttre fasta nätelement har integrerats med näthanteringssviten Enlighten.

Optiska nät blir allt mer komplexa att hantera då funktioner från högre OSI-lager integreras i paketbaserade optiska system och då WDM-baserad teknik används allt längre ut i de lokala accessnäten. När de nya teknikerna sprider sig vidare ut i accessnäten blir det allt viktigare att kunna hålla reda på exakt hur fibrerna är förlagda och var alla fasta nätelement som fibrer, kanalisation, yttre passiva WDM-filter och förgreningspunkter är belägna.

Transmode har därför inlett ett samarbete med APFUTURA, som utvecklar programvara för avancerad hantering av yttre fasta nätelement, för att möta detta behov. Hanteringssystemet APEX från APFUTURA har integrerats med näthanteringssviten Enlighten för multifunktionella optiska nät från Transmode, och utökar den befintliga paket-optiska hanteringen med funktioner som kopplar nätet till detaljerade geografiska kartbilder. APEX omfattar funktioner för katalogisering av utrustning (inventory management), drift, nätplanering och felsökning, allt på gata/ kanalisation/ fiber/förgreningspunkt-nivå. APFUTURA är också Transmodes försäljningspartner på den iberiska halvön.

”Transmode är en naturlig partner för APFUTURA.” säger Carlos Bock, General Manager för APFUTURA. ”Transmode har en djup förståelse av metronät och av hur man tar optisk teknik längre ut i accessnäten. Tillsammans med APFUTURAs kunskaper om hanteringen av de yttre fasta nätelementen blir det en kraftfull kombination. Vi har redan haft många lokala framgångar med vårt gemensamma erbjudande, och nu när vi är en del av Enlighten ekosystem ser vi ett stort internationellt intresse.”

Sten Nordell, Chief Technology Officer för Transmode säger: ”Näthantering är sedan länge ett fokusområde för Transmodes utvecklingsarbete, eftersom komplexiteten i de nät vi levererar snabbt har ökat genom införandet av Ethernet, MPLS-TP och genom att vi har tagit de första stegen i en övergång till SDN. Genom att integrera verktyg som APEX med näthanteringssviten Enlighten kan vi hjälpa våra kunder att dra nytta av dessa nya tekniker i sina nät då de nu kan adressera de praktiska utmaningar som det innebär att bygga ut och driva ett paket-optiskt nät.”

I ytterligare en pressrelease idag annonserar Transmode att APFUTURA och Transmode har blivit valda som leverantörer av Cabildo de Tenerife på Kanarieöarna. Klicka här för mer information.

För ytterligare information kontakta:

Jon Baldry
Technical Marketing Director
Transmode Systems AB
Telephone: +44 (0)7766 146 440
Email: jon.baldry@transmode.com

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten av video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät och stöder tjänster som fast och mobilt bredband, video och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing, WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes Native Packet Optical 2.0-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode med huvudkontor i Stockholm är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000 system hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Om APFUTURA
APFUTURA är en systemintegratör specialiserad på transport- och accessfiberlösningar. Företagets ingenjörer, installerar och supporterar fibernät över hela världen, med supportavtal i Europa, Afrika och Centralamerika.

Med företagets erfarenhet av fiberdesign så har APFUTURA utvecklat en utomhusanläggning för drift och underhåll av fiber, APEX (http://apex.apfutura.net), vilket underlättar nätplanering och drift av fibernät.

APEX är integrerad med Transmodes driftsystem TNM, för att tillhandahålla en gemensam styrningsplattform för aktiv och passiv utrustning.

För ytterligare information om APFUTURA, besök www.apfutura.net

Pressmeddelande PDF


background image