Eniro väljer BALANCER för att få bättre kontroll och översikt i bokslutsprocessen

Eniro berättar i korthet om hur deras bokslutsprocess såg ut innan och efter införandet av BALANCER.

Hur såg processen med bokslutet ut innan Adra Match?

I de svenska bolagen gjorde vi kontospecifikationer i Excel, ett dokument för varje konto och bolag. Per sista september och december skrevs alla balansspecifikationer ut och sattes in i pärm med tillhörande underlag.

I Q1 2014 centraliserade vi ekonomifunktionen och skapade ett Nordiskt Shared Service Center i Sverige och Polen för den svenska, norska och danska redovisningen. Detta ledde till att vi fick utmaningar kring att spara och dokumentera balansspecifikationerna samt även underliggande dokumentation då balansräkningen stämdes av i två olika länder. Vi hade olika serverar i respektive land vilket gjorde att underlag sparades ner på olika ställen.   

Vad ville ni förbättra och förändra?

Vi ville få bättre kontroll över vad som ligger i balansräkningen samt få ett naturligt ställe att spara all dokumentation på. Vi ville även minska pappershanteringen.

Det var dessutom väldigt viktigt för oss att få en bättre överblick. Bara en sådan sak som att enkelt kunna kontrollera vilka konton som är avstämda, utan att som tidigare, behöva gå in ett stort antal Excelfiler för att kontroller att det stämmer.

Vad har förändrats efter införandet av BALANCER?

Vi har än så länge bara gjort ett bokslut (årsbokslut) i BALANCER. Det tog extra tid att få in allt material i BALANCER första gången, men vi slapp ta kopior och sätta in underlag i pärmar. Jag tror att vi kommer se de stora fördelarna när vi om några månader har gjort några bokslut.

Revisorerna fick inloggning och var mycket positiva till att ha tillgång till allt material elektroniskt.

Nu upplever vi att vi har mycket bättre kontroll och översikt samt att det är lätt att få överblick och status på avstämningarna.

Eniro logo

OM ENIRO

Eniro är ett ledande svenskt sökföretag med verksamhet i Skandinavien och Polen. Bolaget aggregerar, filtrerar, organiserar och presenterar lokal information. Eniros aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm och bolagets huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm. Eniros rörelseintäkter 2013 uppgick till 3 660 MSEK och antalet anställda var 2 816.

Läs mer om BALANCER


background image