Transmode meddelar preliminärt resultat för första kvartalet 2015

Transmode, en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar, meddelar idag sitt preliminära resultat för första kvartalet 2015.

Till följd av Infinera Corporations rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode som offentliggjordes tidigare i morse, publicerar Transmode sitt preliminära resultat för första kvartalet 2015, mot bakgrund av att motsvarande information lämnats till Infinera i samband med förberedelserna inför uppköpserbjudandet.

Transmodes preliminära intäkter för första kvartalet 2015 uppgår till 285-290 MSEK (231,3 MSEK) vilket motsvarar en preliminär tillväxt på 23-25 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Det preliminära rörelseresultatet för det första kvartalet 2015 förväntas bli mellan 46-51 MSEK (21,5 MSEK), vilket innebär en förbättrad rörelsemarginal jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Transmodes slutliga resultat för det första kvartalet 2015 kommer som tidigare meddelats att tillkännages den 29:e april klockan 08.00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 9:e april 2015 klockan 07:50.
För ytterligare information kontakta:

Johan Wilsby
Chief Financial Officer
Transmode AB
Telephone: +46 76 859 6882
Email: johan.wilsby@transmode.com


Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 50 000 system hos fler än 650 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Pressmeddelande (PDF)


background image