Adra presenterar TASK MANAGER – en ny molnbaserad lösning för automatisering av bokslut

Adra, marknadsledande inom molnbaserade lösningar för ekonomisk avstämning, presenterar idag en ny betydelsefull produkt: TASK MANAGER. Med TASK MANAGER kan ekonomi- och redovisningsavdelningar skapa, hantera och effektivisera världsledande bokslutsprocesser.

Enligt en marknadsundersökning sköter 83 % av alla redovisningsavdelningar sina bokslut med hjälp av kalkylblad och upplever problem relaterade till kvalitetskontroll, effektivitet och synlighet. Många känner sig pressade att få klart boksluten snabbare och endast 28 % uppger att de litar på de rapporterade siffrorna. TASK MANAGER är specialutvecklat för ekonomi- och redovisningsteam. Tanken är att de ska kunna byta ut alla sina checklistor mot en molnbaserad bokslutslösning.

Många ekonomi- och redovisningsteam försöker skapa vattentäta, kontinuerliga processer med tydliga rutiner och förfaranden som innebär att alla medarbetare gör likadant. Ofta lyckas de dock inte riktigt eftersom de saknar ett effektivt sätt att verkställa processerna. I TASK MANAGER får de ett verktyg som hanterar alla deras uppgifter och ger dem synlighet, kontroll och effektivitet genom tillämpning av kontinuerliga och repeterbara processer.

– ”Adra strävar efter att skapa intuitiva, användarvänliga lösningar för ekonomi- och redovisningsteam”, säger Torgeir Lyngstad, Adras CTO. ”TASK MANAGER är utformat för att kunna installeras och tas i bruk av kunderna själva, och vi är mycket nöjda med hur enkelt det har varit för våra testkunder att börja använda produkten. Vi har även noterat att verktyget tvingar dem att omvärdera sina processer. De har trott att de haft jättebra processer men bara saknat ett verktyg. Införandet av TASK MANAGER har dock fått dem att finjustera och förbättra sina arbetssätt. Det har varit väldigt intressant för oss.”

FUNKTIONER I KORTHET

 • Uppgiftsmallar och bibliotek. Skapa uppgiftslistorna en gång och använd dem sedan gång på gång eller som en adhoc-lista. 
 • Uppgiftslistor. Skapa beroenden, underuppgifter och checklistor. Se till att allt verkligen blir utfört korrekt.
 • Dag noll. Ställ in ”dag noll” för hela uppgiftslistan och allt som hör till listan justeras i relation till den dagen med korrekt datum.
 • Uppgiftsöversikt och Dashboards. Den avancerade kontrollpanelen ger dig en grafisk översikt av allt du behöver ha koll på.
 • Påminnelser i applikationen och via epost. Larm och påminnelser säkerställer att alla vet vad som ska göras, när det ska göras och hur.
 • Samarbetskoncept och validering. Funktionalitet för att arbeta i team samt möjlighet att ladda upp dokumentation samt göra kommentarer på olika uppgifter.
 • Arbetsflöde, godkännandeprocess och full spårbarhet.  Funktionalitet för arbetsflöden med godkännandeprocess gör det möjligt att säkerställa regelefterlevnad och kontroll.
 • Mobilt. Använd din Smartphone eller surfplatta för att granska dina uppgifter och klarmarkera.

FÖRDELAR

 • Bygg och hantera processer i världsklass. Äntligen kan du åstadkomma optimerade processer som utförs på samma sätt varje gång månad efter månad med full spårbarhet.
 • Effektivitet. Ökad effektivitet och produktivitet.
 • Kontroll och riskhantering. Kontrollera din operationella effektivitet och den finansiella rapporteringen.
 • Minska ledtider, korta processerna och få saker gjorda i tid. Automatisera hanteringen i bokslutsprocessen och i alla andra processer i organisationen.
 • Förbättra samarbetet och få glad personal. Med TASK MANAGER säkerställer du att varje medarbetare är uppdaterad och att teamet har ett gott samarbete.

Läs mer om Task Manager

OM Adra

Adra utvecklar och marknadsför programvara för en smartare finansiell avstämningsprocess. Adra har över 25 års erfarenhet av att leverera programvara för automatisering av månadsavstämningar och är marknadsledande i branschen med 3 000 kunder.  Programvaran är specifikt anpassad till att hjälpa redovisnings- och ekonomipersonal att arbeta smartare och snabbare, och med bättre kontroll och tillförlitlighet. Lösningarna effektiviserar och standardiserar ekonomiavdelningarnas arbete och ger en kontinuerlig översikt över företagets avstämningsprocess.

Adra har skandinaviskt ursprung, precis som många andra företag som jobbar med ekonomiprogram, t.ex. Axapta, Navision, IBS, IFS, Jeeves och Visma, och idag servar vi kunder i mer än 30 länder över hela världen. Några av dessa är Hertz, GE Capital, KPMG, Toyota, IKEA och BMW.

För mer information, kontakta:
Peter Almgren, Marknadschef, Adra

E-post: peter.almgren@adra.com
Tel: 08 – 725 9100


background image