Infinera påkallar tvångsinlösen och Transmode ansöker om avnotering

Infinera Corporation, (”Infinera”) offentliggjorde den 12 augusti 2015 att de fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode AB (publ), (”Transmode” eller ”Bolaget”). Infinera innehar efter erbjudandets fullföljande över 95 procent av aktierna och rösterna i Transmode och har meddelat Transmodes styrelse att de har beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen i Transmode att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av Transmodes aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Transmodes aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

Som tidigare meddelats har styrelsen kallat till extra bolagsstämma att hållas den 14 september 2015 för att bland annat välja en ny styrelse i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Thedéen, Verkställande direktör
Telefon: +46 8 527 675 50

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 50 000 system hos fler än 650 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Pressmeddelande (PDF)


background image