Infineras förslag inför extra bolagsstämma i Transmode

Infinera Corporation (”Infinera”) offentliggjorde den 12 augusti 2015 att de fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode AB (publ), (”Transmode”). Mot bakgrund därav har styrelsen för Transmode som tidigare meddelats kallat till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2015. Infinera har lämnat följande förslag inför stämman:

Punkten 7: Styrelsen föreslås bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Punkten 8: Som styrelseledamöter föreslås Brad Feller, James L. Laufman och Karl Thedéen. Till ordförande föreslås Brad Feller.

Punkten 9: Inget arvode föreslås utgå till styrelseledamöterna.

Brad Feller är Chief Financial Officer på Infinera sedan mars 2014. Innan han började hos Infinera var Feller t.f. Chief Financial Officer och dessförinnan Vice President, Corporate Controller på Marvell Technology Group Ltd. från 2008. Före det innehade Feller olika befattningar hos Integrated Device Technology, Inc samt olika befattningar inom teknologi hos Ernst & Young LLP. Feller är auktoriserad revisor (inaktiv) i delstaten Kalifornien och har en B.S. i Business Administration från San Jose State University.

James L. Laufman är Senior Vice President, General Counsel och Corporate Secretary på Infinera sedan oktober 2014. Innan han började hos Infinera var Laufman Vice President och General Counsel på Marvell Semiconductor Inc. från 2008. Dessförinnan har han bland annat arbetat som General Counsel och Secretary hos Integrated Device Technology, Inc. och som Senior Corporate Counsel för Quantum Corporation. Laufman har en B.S. i Business Administration, Finance från California State University, Chico och en J.D. från Santa Clara University School of Law.

Karl Thedéen är verkställande direktör i Transmode sedan 2007. Thedéen har dessförinnan innehaft flera ledande befattningar inom Ericsson-koncernen, bl.a. styrelseledamot i Ericsson Network Technologies AB mellan 2004-2007 och Vice President Product Area Wireline i Ericsson AB mellan 2004-2006. Thedéen har även varit försäljningschef för TeliaSonera mellan 2002-2004. Thedéen är styrelseledamot i Latour Industries AB och HMS Networks AB samt har en civilingenjörsexamen i systemteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Som ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Sara Mindus.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Thedéen, Verkställande direktör
Telefon: +46 8 527 675 50

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 50 000 system hos fler än 650 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Pressmeddelande (PDF)


background image