Norges polismyndighet fortsätter att automatisera sina avstämningar med Adra

 

Politiet_logo

Den norska polisen har med stor glädje förnyat sitt avtal med Adra med ytterligare fyra år.

Det norska polisväsendet svämmades tidigare över av papper. 2011 bestämde de sig dock för att automatisera sina avstämningar genom att införskaffa Adra ACCOUNTS.

Med denna lösning har de fått bättre kontroll, förbättrat avstämningens kvalitet och minskat risken för fel. Dessutom har mängden pappersarbete reducerats avsevärt.

ACCOUNTS är en mycket anpassningsbar lösning och fungerar som en länk mellan olika affärssystem som inte kommunicerar med varandra. Systemet kan användas för att stämma av allt från ekonomiska transaktioner till ord och namn.

Den norska polismyndigheten använder det inte bara för kontoavstämning av t.ex. banktransaktioner och bokföringsposter, utan också för inkomster, vapenregistret, passrelaterade verksamheter, avgifter för medborgarskap, arbetstillstånd och resedokument för inhemska medborgare.

Dessutom används systemet för alla polisiära funktioner och specialorgan i hela Norge.

”Systemet är användarvänligt och flexibelt. Nu har vi fullständig spårbarhet och vårt arbete håller högre kvalitet.”

Det här är den mest komplexa ACCOUNTS-lösning Adra har skapat, vilket visar hur flexibel och anpassningsbar lösningen är. Läs mer om ACCOUNTS här.

Adra tackar den norska polismyndigheten för deras förtroende och ser fram emot fyra nya spännande år.

Vill du ha mer information om det här avtalet? Kontakta: info.se@adra.com


background image