Infinera påkallar tvångsinlösen och Transmode ansöker om avnotering

Infinera Corporation, (”Infinera”) offentliggjorde den 12 augusti 2015 att de fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode AB (publ), (”Transmode” eller ”Bolaget”). Infinera innehar efter erbjudandets fullföljande över 95 procent av aktierna och rösterna i Transmode och har meddelat Transmodes styrelse att de har beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget. Läs mer

Unified Monitoring: sysob and op5 make your IT infrastructure transparent

IT distributor sysob is pleased to announce a new cooperation with op5, a leading expert in the field of unified monitoring. Studies have found that companies are currently using between 5 and 7 different management tools within their IT structures – way too many, according to sysob. Unified monitoring enables administrators to know the current state of every IT silo and provides them with increased overall control and an improved analytical capacity regarding their whole IT infrastructure. During the upcoming trade faire it-sa, taking place in Nuremberg on 5-8 August, sysob and op5 will be exhibiting at the same booth in exhibition hall 12.0/12.0-321 and presenting the “op5 Monitor“ solution. op5 will also be present with their own booth in exhibition hall 12.0 / 12.0-447. Läs mer

Sogetel gör omfattande utbyggnad av sitt nät med utrustning från Transmode

Transmode, meddelar idag att den kanadensiska operatören Sogetel har uppgraderat sitt optiska transportnät med utrustning från Transmode för att öka både räckvidden och kapaciteten över Quebec. Det nya nätet levererar högre hastighet och kapacitet för Sogetels metronät i fler än 20 städer i delstaten, inklusive Montreal och Quebec City.  Läs mer

Birdstep presents second quarter 2015 results

Birdstep Technology ASA has published its second quarter 2015 earnings report

The company invites to a phone conference following the announcement of the Q2 earnings report at 10.00CET, July 31

Phone numbers for the conference are as follows:
NO: +47 235 002 54
SE: +46 8 566 426 99
UK: +44 203 428 14 32
US: +1 855 753 22 35

Link to Birdstep Technology ASA Q2 2015 Report: 1896_BS_Q2_2015_FINAL

op5 AB continues to grow steadily by acquiring new talent across all departments

As an industry leader in IT monitoring software, op5 AB understands the importance of both creating and maintaining a high quality team of hard-working, smart and passionate people. Staying on the cutting edge of an incredibly fast-paced market requires a constant evolution of knowledge and skills in-house – a challenge that is met eagerly by the team at op5. Läs mer

Transmode AB: Delårsrapport januari-juni 2015

April-juni 2015 

  • Intäkterna uppgick till 310,9 MSEK (250,0), vilket motsvarar en ökning med 24,3 procent eller med 12,9 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 35,4 MSEK (21,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,3 procent (8,8). Justerat rörelseresultat, exklusive transaktionskostnader relaterade till Infineras offentliga uppköpserbjudande till Transmodes aktieägare, uppgick till 43,4 MSEK (21,9), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 13,9 procent (8,8).
  • Periodens resultat uppgick till 27,5 MSEK (19,1).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,99 SEK (0,69).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 80,9 MSEK (78,5). Läs mer

Inbjudan till presentation av Transmodes delårsrapport den 16 juli 2015

Transmode AB publicerar delårsrapporten för januari-juni 2015 den 16 juli klockan 08:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 16 juli klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten. Läs mer


background image