Monitoring made easy with op5’s newest service: op5Live

op5 is proud to present our brand-new service called op5Live: a monitoring solution so simple that anyone can get started in minutes! You don’t need to be a sysadmin or have in-depth technical knowledge to use the service, making it the ideal solution for anyone who is reliant on 3rd party apps, web services or websites. Built “mobile first” with a fully responsive design, op5Live gives you full control no matter where you are. Läs mer

Transmode AB:s hållbarhetsrapport 2014 har publicerats

Transmodes hållbarhetsrapport 2014 har idag publicerats på bolagets hemsida. Rapporten ger en översikt av vårt hållbarhetsprogram och aktiviteter under 2014. Vi kommunicerar utifrån de hållbarhetsaspekter som är relevanta och väsentliga för vår verksamhet och för våra intressenter. Läs mer

Swedish software company op5 welcomes Leif Frykman as their newest board member

op5 is pleased to announce the appointment of a new member of the company’s Board of Directors. Leif Frykman has more than 20 years of experience in the IT industry as Vice President at Sun Microsystems and VMware, and more than 10 years in senior management positions, making him an excellent addition to the board. His appointment is perfectly timed with the company’s current international expansion – Mr. Frykman’s extensive experience, combined with his in-depth knowledge of the international IT playing field, will be incredibly valuable as op5 grows further worldwide. Läs mer

Tung rekrytering leder svenska OP5:s USA-äventyr

IT24 har tidigare skrivit om svenska mjukvarubolaget OP5 och dess internationella ambitioner. Nu är det alltså dags för nästa steg, och det sker genom att öppna ett kontor och på allvar etablera sig i USA.

Styrelseordförande Tom Nyman, som representerar största ägaren Pod Investment, säger att han är mycket nöjd över att ha lyckats rekrytera konkurrenten Solarwinds säljboss Theresa Henson till att leda verksamheten i Nord- och Sydamerika.

– Hon har varit med att bygga upp Solarwinds, som är lite av the holy grail i monitoreringsvärlden, så det är en fantastisk rekrytering, säger Tom Nyman.

Det nya kontoret öppnas nu i dagarna, men redan tidigare har OP5:s produkter funnits på plats på den amerikanska marknaden.

– Vi har redan kunder i USA som vi stöttar, och det är riktigt starka varumärken som Apple, Comcast och Time Warner. Totalt har vi ett 30-tal kunder, och har en tydlig partnerstrategi, där vi har ett antal partner som vi jobbar med, säger Tom Nyman, som svarar så här på hur stor den amerikanska verksamheten är i dagsläget.

– I steg ett kommer vi att vara fyra-fem personer. Vår ambition är att det här ska växa och bli något stort i USA.

Tom Nyman ser fram emot en ny resa. Han är även ordförande i Transmode, ett bolag som är på väg att köpas upp av amerikanska Infinera för drygt 3 miljarder kronor.

– Det här är ytterligare ett spännande svenskt teknikbolag som är på frammarsch. Nu gäller det att växa. Vi etablerade oss nyligen i Tyskland och nu är det dags för USA. Vårt övervakningsverktyg är helt skalbart och kan användas av både mindre företag och stora företag. Och just att vi har en skalbar mjukvara tror jag innebär att vi har en chans att göra ett stort avtryck i USA, säger han.

Utöver Solarwinds är det främst jättar som HP och IBM som utgör konkurrensen för OP5 på den amerikanska marknaden.

– På mindre kunder är det Solarwinds, men går vi mot lite större kunder är det nog mer HP och IBM som vi tampas mot.

Transmode AB: Delårsrapport januari-mars 2015

Januari-mars 2015 

  • Intäkterna uppgick till 289,3 MSEK (231,3), vilket motsvarar en ökning med 25,1 procent eller med 11,0 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 47,1 MSEK (21,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 procent (9,3).
  • Periodens resultat uppgick till 37,8 MSEK (18,6).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,36 SEK (0,67).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43,1 MSEK (1,6). Läs mer

op5′s DACH branch hits the road in Germany

The Munich-based DACH team will be touring Germany in May, to personally present op5′s products and services. They’ll be visiting 4 cities in a 4 day period, with stops in Berlin, Cologne, Munich and Hamburg between May 18th and 21st. An opportunity to speak to the DACH team and their experts about what op5 can do for your IT monitoring should definitely not be passed up! Läs mer


background image