Transmode utser tillförordnad finansdirektör

Transmode meddelar idag att man har utsett Hassan Tabrizi som tillförordnad finansdirektör. Hassan kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och rapportera till VD Karl Thedéen. Hassan Tabrizi tillträder tjänsten under juli månad. Läs mer

Transmode AB:s hållbarhetsrapport 2014 har publicerats

Transmodes hållbarhetsrapport 2014 har idag publicerats på bolagets hemsida. Rapporten ger en översikt av vårt hållbarhetsprogram och aktiviteter under 2014. Vi kommunicerar utifrån de hållbarhetsaspekter som är relevanta och väsentliga för vår verksamhet och för våra intressenter. Läs mer

Transmode AB: Delårsrapport januari-mars 2015

Januari-mars 2015 

  • Intäkterna uppgick till 289,3 MSEK (231,3), vilket motsvarar en ökning med 25,1 procent eller med 11,0 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 47,1 MSEK (21,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 procent (9,3).
  • Periodens resultat uppgick till 37,8 MSEK (18,6).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,36 SEK (0,67).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43,1 MSEK (1,6). Läs mer

Liberty Global bygger 100G metronät med Transmodes TM-Series

Transmode, en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar, meddelar idag att Liberty Global, världens största internationella kabelTV-operatör har börjat bygga 100G nät i Europa med Transmodes TM-Series plattform. Liberty Global’s nya 100G metro- och regionalnät är avsedda att hantera den ökande trafikkapacitet som företagsgruppens olika verksamheter kräver.

Läs mer

Kombination med Infinera skapar större värde – Pod

Transmodes största ägare Pod Investment tror att sammanslagningen med amerikanska Infinera är industriellt riktigt att göra och menar att bolagen tillsammans har möjlighet att skapa ett större värde än om Transmode fortsätter som självständigt bolag. Läs mer


background image