Transmode AB: Delårsrapport Januari-juni 2014

April-juni 2014

  • Intäkterna uppgick till 250,0 MSEK (293,5), vilket motsvarar en minskning med 14,8 procent eller med 19,6 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 21,9 MSEK (49,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,8 procent (16,9).
  • Periodens resultat uppgick till 19,1 MSEK (40,4).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,69 SEK (1,45).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 78,5 MSEK (-1,8). Läs mer

Inbjudan till presentation av Transmodes delårsrapport den 17 juli 2014

Transmode AB publicerar delårsrapporten för januari-juni 2014 den 17 juli klockan 08:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 17 juli klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten. Läs mer

Transmode lanserar ny muxponder optimerad för Mobile Fronthaul

Transmode lanserar idag en ny Fronthaul Muxponder som är optimerad för transport av multipla CPRI- och Synchronous Ethernet-tjänster över en enda 10G våglängd. Muxpondern har utvärderats och blivit typgodkänd för CPRI- och Ethernet-transport vid ett test hos Orange Labs, en division hos en ledande europeisk operatör. Läs mer

Transmode AB:s hållbarhetsrapport 2013 har publicerats

Transmodes hållbarhetsrapport 2013 har idag publicerats på bolagets hemsida. Rapporten ger en översikt av vårt hållbarhetsprogram och aktiviteter under 2013. Rapporten är baserad på Global Reporting Initiativets riktlinjer, GRI G3.1 för nivå C och beskriver åtgärder och insatser som rör medarbetare, miljöansvar, kunder, leverantörer och produkter. Läs mer

Transmode AB: Delårsrapport januari-mars 2014

Januari-mars 2014

  • Intäkterna uppgick till 231,3 MSEK (240,3), vilket motsvarar en minskning med 3,8 procent eller med 6,9 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 21,5 MSEK (41,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 procent (17,1).
  • Periodens resultat uppgick till 18,6 MSEK (31,9).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 SEK (1,15).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 MSEK (59,7). Läs mer

Inbjudan till presentation av Transmodes delårsrapport den 29 april 2014

Transmode AB publicerar delårsrapporten för januari-mars 2014 den 29 april klockan 08:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 29 april klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten. Läs mer

Transmode lanserar familj av ultrakompakta 10G ”Hex-kort” som ger 96 x 10G med bara 5W per transponder

Transmode lanserar idag en familj av ultrakompakta Hex-kort med sex oberoende transpondrar på en enda kortplats. De nya korten passar särskilt väl i tillämpningar som kräver kompakt och energisnål utrustning, som till exempel datacenteranslutningar, eftersom de medger upp till 192 portar / 96 transpondrar i ett enda 11u chassi och eftersom varje 10G transponder, inklusive optik, bara förbrukar 5W. Läs mer


background image