Infineras förslag inför extra bolagsstämma i Transmode

Infinera Corporation (”Infinera”) offentliggjorde den 12 augusti 2015 att de fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode AB (publ), (”Transmode”). Mot bakgrund därav har styrelsen för Transmode som tidigare meddelats kallat till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2015.  Läs mer

Infinera påkallar tvångsinlösen och Transmode ansöker om avnotering

Infinera Corporation, (”Infinera”) offentliggjorde den 12 augusti 2015 att de fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode AB (publ), (”Transmode” eller ”Bolaget”). Infinera innehar efter erbjudandets fullföljande över 95 procent av aktierna och rösterna i Transmode och har meddelat Transmodes styrelse att de har beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget. Läs mer

Sogetel gör omfattande utbyggnad av sitt nät med utrustning från Transmode

Transmode, meddelar idag att den kanadensiska operatören Sogetel har uppgraderat sitt optiska transportnät med utrustning från Transmode för att öka både räckvidden och kapaciteten över Quebec. Det nya nätet levererar högre hastighet och kapacitet för Sogetels metronät i fler än 20 städer i delstaten, inklusive Montreal och Quebec City.  Läs mer

Transmode AB: Delårsrapport januari-juni 2015

April-juni 2015 

  • Intäkterna uppgick till 310,9 MSEK (250,0), vilket motsvarar en ökning med 24,3 procent eller med 12,9 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 35,4 MSEK (21,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,3 procent (8,8). Justerat rörelseresultat, exklusive transaktionskostnader relaterade till Infineras offentliga uppköpserbjudande till Transmodes aktieägare, uppgick till 43,4 MSEK (21,9), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 13,9 procent (8,8).
  • Periodens resultat uppgick till 27,5 MSEK (19,1).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,99 SEK (0,69).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 80,9 MSEK (78,5). Läs mer

Inbjudan till presentation av Transmodes delårsrapport den 16 juli 2015

Transmode AB publicerar delårsrapporten för januari-juni 2015 den 16 juli klockan 08:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 16 juli klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten. Läs mer


background image