Transmode avslutar ett lönsamt 2009 med sitt bästa kvartal någonsin

Transmodeen ledande leverantör av optiska nätlösningar, slutförde 2009 på ett positivt sätt genom att uppnå sitt bästa kvartal någonsin vad gäller intäkter. Sett över helåret  klarade Transmode sig bättre än marknaden som helhet och kunde trots en liten nedgång i intäkterna återigen rapportera god lönsamhet och en kraftigt förstärkt balansräkning.

Läs mer


background image