Vi på Pod

Axel Roos

Partner

  • E-post: axel.roos(a)podinvestment.com
  • Telefon: +46 8 545 064 65
  • LinkedIn
Axel Roos

Axel har över 15 års erfarenhet av investeringar i Norden såväl som i USA.

Axel har haft flertalet befattningar på Pod och har tidigare arbetat som bland annat Investment Manager på Nordic Wireless AB och Projektledare på Jobline International AB. Han har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Transmode Holding AB, Transmode Systems AB, CoreStreet Inc och Service Factory AB.

Axel har en Jur. Kand. från Lunds Universitet, baserad på studier bedrivna vid såväl Lunds Universitet som Handelshögskolan i Stockholm. Axel är auktoriserad finansanalytiker (AFA) och certifierad europeisk finansanalytiker (CEFA), efter att ha slutfört diplomutbildningen för finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm.

Axel är styrelsemedlem i Pod Investment AB. Han är även styrelsemedlem i op5 AB och suppleant i Adra Match AS.


background image