Vi på Pod

Eric Douglas

Partner

  • E-post: eric.douglas(a)podinvestment.com

Eric har en gedigen investeringsbakgrund och över 25 års erfarenhet inom privat och publik styrelseledning.

Entreprenörsstudier vid Lunds Universitet.

Eric är bl.a. Ordförande i Sparbössan Fastigheter AB, Vice Ordförande i Fagerhult AB och styrelseledamot i Förvaltnings AB Wasatornet, Investment AB Latour samt Pod Investment AB.

Tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Sweco AB, Latour Industries AB, Linktech AB, Almedahls AB och FOV AB.


background image