TekLinks bygger metro-nät i Alabama med Transmodes utrustning

Transmode meddelar idag att TekLinks har byggt ett optiskt DWDM nät i Birmingham, Alabama, USA, baserat på Transmodes TM-Series plattform. Det nya nätet kommer att användas för högkapacitetslänkar mellan TekLinks datacenter och för att erbjuda skalbar bandbredd till TekLinks kunder. Läs mer

Transmode ansluter till projekt OpenDaylight

Transmode meddelar idag att man ansluter till OpenDaylight, ett samarbetsprojekt för öppen källkod som främjar Software Defined Networking (SDN) och Network Functions Virtualization (NFV). Transmode ansluter som silvermedlem.   Läs mer

Transmode AB: Delårsrapport januari-september 2014

Juli-september 2014

  • Intäkterna uppgick till 193,0 MSEK (272,0), vilket motsvarar en minskning med 29,0 procent eller med 34,5 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (48,5), inklusive omstruktureringskostnader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,9 procent (17,8). Exklusive omstruktureringskostnader om 6,4 MSEK uppgick rörelseresultatet till 8,0 MSEK och rörelsemarginalen till 4,2 procent.
  • Periodens resultat uppgick till 2,4 MSEK (40,1).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 SEK (1,44).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 MSEK (45,1). Läs mer

background image