EVRY, Norges största IT-företag, ingår partneravtal med Adra Match

Adra Match AS meddelar idag att EVRY, Norges största IT-företag, skriver på ett partneravtal med Adra Match för försäljning och integrering av Adra Match BALANCER®.

Från och med 1 januari 2015 kommer det att ställas hårdare krav på dokumentationen av balansposterna i samband med periodbokslut. Norska företag har generellt även ett behov av stöd för att med hjälp av interna resurser förbättra arbetsstrukturen. Läs mer

Inbjudan till presentation av Transmodes delårsrapport den 22 oktober 2014

Transmode AB publicerar delårsrapporten för januari-september 2014 den 22 oktober klockan 08:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 22 oktober klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten. Läs mer

Transmodes valberedning för 2015 har utsetts

Vid årsstämman den 10 april 2014 beslutades att Transmode ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningen ska konstitueras baserad på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2014 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt. Läs mer

Adra Match tar hem vinsten åt Norge i prestigefylld tävling

Adra Match har utnämnts till ”National Champion” i European Business Awards (EBA), som sponsras av RSM International. European Business Awards är en väl ansedd tävling som stöds av företagsledare, akademiker, media och politiska representanter från hela Europa.

Läs mer


background image