BodyBug når marknaden

Movinto Fun AB genomför en nyemission om 3,25 miljoner kronor som tar bolagets produkt BodyBug® till marknaden våren 2011. Investerare är befintliga ägare, bl.a. STING Capital AB, samt nya ägaren SamInvest Mitt AB tillsammans med affärsänglar. 
Läs mer


background image