Adra

Adra är ett ledande mjukvaruleverantör inom bland annat automatisk betalnings- och kontoavstämning.


Mjukvarulösningen har utvecklats av experter
över 20 år i samarbete med banker, systemleverantörer och kunder.

Adras mjukvara används idag av kunder i hela Europa. Bland kunderna finns bolag som Shell, GE Capital, The Body Shop, BMW, Capgemini, Jewsons och IKEA.

Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo med dotterbolag i Stockholm, Köpenhamn och London.

För mer infomation om Adra, besök: http://www.adra.com/se/


background image