Transmode

Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik

Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video och molntjänster.

Transmodes lösningar är baserade på teknik för våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och för optisk pakettransport och ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i regionala optiska nät. Transmodes unika koncept Intelligent WDM (iWDM™) ger viktiga fördelar för kunderna i form av extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och innovativ nätdesign.

Bolagets kundbas består av mer än 300 nätoperatörer, tjänsteleverantörer, stora företag och offentliga förvaltningar i Europa, Amerika och Asien. Exempel på kunder är Virgin Media, UPC Cablecom, Kabel BW, Windstream, 3 och Telenor.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO).

För mer information om Transmode, besök: www.transmode.com


background image